Onderzoek vrije huisgroepen

Als je deel uit maakt van een vrije huisgroep, wil je dan de volgende enquête invullen? Je vult alleen in wat bekend is, de rest laat je gewoon open. Het kost maar een vijf minuten en je helpt ons er enorm mee. Regelmatig zullen we op de site verslag doen van de voortgang van het onderzoek.

knop_enquete.gif

Per  februari 2015 hebben 105 huiskerken de enquete ingevuld.

Er is de laatste tijd veel aandacht voor nieuwe vormen van kerk-zijn. De aandacht gaat vooral uit naar kleine groepen, huisgemeenten, organic church, emerging church, simple church of wat er nog meer voor namen aan gegeven worden. Een overzicht ontbreekt echter tot nu toe.