De nieuwe samenzweerders.jpgDe Nieuwe Samenzweerders

Het borrelt in de kerk. God is aan het werk door een nieuwe generatie vernieuwers, risicozoekers en ondernemers. Tom Sine noemt hen in zijn boek 'de nieuwe samenzweerders'. Zij zoeken allemaal nieuwe wegen om in onzekere tijden creatief vorm te geven aan die nieuwe orde van God die volgens Jezus al doorbreekt in het hier en nu.

Mosterdzaadjes
'Als jullie het geloof hebben van een mosterdzaadje', zegt Jezus in Matteüs, 'zal niets onmogelijk voor je zijn.' Tom Sine laat zien hoe God onze mosterdzaadjes nog beter kan gebruiken, zodat we echt een verschil maken in de wereld. Hij nodigt lezers uit mee te doen met de wereldwijde 'samenzwering': door zich creatief in te zetten in de kerk, in de buurt en voor het milieu.
Tom Sine onderscheidt vier stromingen waar vernieuwers aktief in zijn:

De emerging church-stroming
Vanaf eind jaren tachtig begonnen jonge christenen in Engeland en de VS na te denken over nieuwe vormen van kerk-zijn in een postmoderne cultuur. Ze experimenteerden met alternatieve vormen van aanbidding, zoals nachtelijke bijeenkomsten in bioscopen en oude liturgieën in hippe lunchrooms. De missie van de emer-ging churches is per definitie naar buiten gericht, vanuit een verlangen om een positieve invloed te hebben op de levens van mensen in hun omgeving. In de emerging church krijgen verhalen de voorkeur boven theologie, vragen boven antwoorden, expressie boven programma.

De missionaire stroming
In tegenstelling tot de emerging church kent de missionaire kerk zijn oorsprong in de academische wereld. Wetenschappers daagden traditionele kerken uit zich meer op de buitenwereld te richten. Ze werden geïnspireerd door onder meer Lesslie Newbigins ideeën over geloof, cultuur en missie, en door de boeken van de Brit Stuart Murray over christendom in een postchristelijke cultuur. Binnen de Anglicaanse Kerk in het Verenigd Koninkrijk is een hele reeks missio-naire experimenten ontstaan onder de naam Fresh Expressions.

De multiculturele stroming
God is iets nieuws aan het doen met jonge mensen uit verschillende culturen. Dat is bijvoorbeeld te zien onder jonge Afro-Amerikanen die deel uitmaken van de stedelijke hiphopcultuur in Amerika. De nieuwe multiculturele stroming is divers, maar wat de aanhangers ervan gemeen lijken te hebben, is - net als de emerging church - het verlangen aan te sluiten bij een nieuwe generatie. Met de missionaire kerken delen ze de nadruk op een missie die gericht is op de behoeften van mensen buiten de kerk. Ze zijn daardoor veel meer betrokken bij lokale en wereldwijde zending.

De monastieke stroming
In tegenstelling tot de andere drie zijn de meeste groepen binnen de monastieke stroming niet geïnteresseerd in het planten van nieuwe kerken. Een deel ervan voelt zich in de eerste plaats aangetrokken tot de spirituele aspecten van het kloosterleven, en wil dat toepassen in het dagelijks leven. Eén van de nieuwste radica-lere uitingen is de ‘new monastiscm' die in 2005 in de VS is opgericht. De jonge deelnemers wonen in gemeenschappen, zoals The Simple Way van Shane Claiborne, waar ze tussen de armen willen leven, vaak in achterbuurten. Alle monastieke groepen zetten zich sterk in voor sociale gerechtigheid, verzoening en politieke campagnes voor de armen.

Tom Sine vraagt mensen niet om emerging te worden, of in een woongroep te gaan wonen. Hij vraagt mensen om net als deze jongeren op zoek te gaan naar een authentiek geloof, dat niet alleen mooi is op zondag, maar een reden is om '
s maandags uit bed te komen.

Tom Sine, De Nieuwe Samenzweerders, Time tot Turnreeks, deel 3 2008
Bezoek ook zijn website: http://www.msainfo.org/

Wim Dorsman