De ontdekking van het Koninkrijk.jpgDe ontdekking van het Koninkrijk

Geboren in een positief christelijk gezin, een goede opvoeding, betrokken bij christelijk jeugdwerk, daarna naar de bijbelschool en vervolgens werken in de christelijke hulpverlening. Een ideale carrière zou je zeggen. Vergeet het maar, Daniel de Wolf, over hem hebben we het, kwam in een geloofscrisis.

Koninkrijk van God
Daniel ging twijfelen aan zo'n beetje alles. Hij had bijna zijn geloof verloren, maar toen ontdekte hij Jezus' prediking van het Koninkrijk. Wist hij dat dan niet? Dat wel, maar hij dacht zoals zo velen dat het over een Rijk in de hemel ging, over onze verlossing en ons eeuwig behoud in dat hemelse rijk. Dan ontdekt hij dat Jezus spreekt over een Rijk op aarde. Nu komen de woorden van Jezus ‘zoek eerst Gods Koninkrijk' in een heel ander licht te staan. Dan krijgt de actieve naar buiten gerichte hulpverlener Daniel nieuwe inspiratie en begint er een nieuwe zoektocht in zijn leven. Op zoek naar de goede boodschap van dat Koninkrijk. Er volgt een bijzonder boeiende beschrijving van zijn persoonlijke reis samen met de Thugz church, een zgn. ‘emerging church' (vroeger noemde we dat basisgemeente) in een achterstandswijk in Rotterdam. Er komt gaandeweg heel veel ter sprake. Er ontwikkelt zich een theologie vanuit de praktijk van de rand van de samenleving.

Geloofscrisis en ‘emerging church'
Veel aandacht geeft hij aan zijn geloofscrisis en de twijfel en de vragen waarmee hij worstelt. Je krijgt een diep inzicht in hoe het geestelijk leven kan ontsporen en hoe het zich weer kan ontplooien. Aan de hand van het ontstaan en de groei van Thugz church, de ‘kerk van het tuig', en allerlei persoonlijke belevenissen die je werkelijk extreem kunt noemen, gaat het boek in op allerlei zaken met betrekking ‘emerging churches'. Hij is enthousiast over de ‘simple church' beweging, maar niet kritiekloos. Over het nut en onnut van denominaties, huiskerken, het ontbreken van een kerkhistorisch besef. Daniel valt de gevestigde kerken (waaronder hij ook baptist, evangelisch en pinkster schaart) niet af, ziet ook nog wel hoop voor hen, mits ze weer in beweging komen.

Modern en postmodern
Er is ook veel aandacht voor de cultuur, over het verschil tussen modern en postmodern, over christelijk en postchristelijk en het daarbij horende verschil in denken over waarheid en openbaring. Over de tijd van het christendom en de kerstening van Europa, dat nu voorbij is. De kerk is weer een minderheid zoals in de eerste eeuwen voor keizer Constantijn.
Lyrisch enthousiast wordt de schrijver als hij spreekt over het Koninkrijk van God dat alle terreinen van het leven beslaat. Jezus stierf voor jou en mij. Prachtig. En dan? Dan gaat het om het Koninkrijk, om het liefhebben van je naaste hier en nu. Laten we dat Evangelie prediken en vooral uitleven hier en nu.

Thugz church
Omdat ze dat Koninkrijk gingen zien en ervaren, kiezen sommigen ervoor in achterstandswijken te gaan wonen of in leefgemeenschappen met moeilijke jongeren of gehandicapten of vluchtelingen. Anderen vechten voor milieubehoud en zorgvuldig omgaan met de aarde. Jezus heeft het Koninkrijk gebracht en het is het waard om ervoor te vechten, want hij is opgestaan en zal de overwinning wereldwijd realiseren. En van het universele gaat het direct weer over de kleine Thugz church en de impact ervan op de bezoekers, over het verloop en ook de vruchten.

Dit boek is meeslepend geschreven, het neemt je mee op reis en maakt je enthousiast over het vormen van een christelijke gemeenschap als vertegenwoordiger van Jezus op aarde. "Als God zijn kerk uitkiest om tot zijn doel te komen, wie ben ik dan om deze te verwerpen? Zou ik trouwens niet gek zijn, als ik van boord zou springen? De boot is oud, rot. De bemanning is een zootje ongeregeld, de passagiers zeuren en iedereen doet maar wat. Maar de Geest blaast in de zeilen. En die boot komt aan. Hij vaart langs de poorten van de hel, maar hij komt aan."
Ik heb dit boek in een adem uitgelezen. Een must voor elke startende gemeenschap.

Gijs van den Brink

Daniel de Wolf, De ontdekking van het Koninkrijk, Medema: Vaassen, 2009. ISBN-13: 978-90-6353-5544