ploeteren en pionieren.jpgPloeteren en Pionieren

De auteurs van ‘Ploeteren en Pionieren' laten zien wat er in Nederland leeft rond Emerging Church, een internationale beweging die zoekt naar nieuwe manieren van kerk zijn. Zij doen dit aan de hand van vijf inspirerende levensverhalen van pioniers afgewisseld met beschrijvende en theoretische hoofdstukken. Centraal staat de vraag hoe het Koninkrijk van God vorm kan krijgen in het Nederland van nu.

Het Koninkrijk van God
Het thema ‘het Koninkrijk van God' leeft bij alle pioniers. Zij gaan uit van de gedachte dat het bij kerk zijn niet zozeer gaat om een traditionele kerkdienst op zondag en een aantal evangelisatie activiteiten maar dat het hele leven doortrokken moet zijn van de aanwezigheid van Jezus. Zij hebben de indruk dat christenen veelal in hun eigen subcultuur leven en nauwelijks contacten daarbuiten hebben. Door deze manier van leven raken de kerk en de mensen daaromheen van elkaar vervreemd. Als zij al eens een kerk binnenstappen hebben ze het gevoel in een andere tijd en een andere wereld te komen. De opdracht van Jezus was niet: ‘zorg dat de mensen in de kerk komen' maar ‘Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen' .

Vier principes
Voor dit op weg gaan hanteren de pioniers vier principes:
1. Focus op Jezus en zijn Koninkrijk
2. Leven als gemeenschap
3. Deelname aan de samenleving
4. Ruimte voor diversiteit

Nu concreet
Deze vier principes krijgen o.a. concreet vorm in de gebedswinkel van Jan Wolsheimer te Woerden. Hij omschrijft het als een uitgang uit het christenreservaat. De winkel is gelegen in een drukke winkelstraat in Woerden. Mensen kunnen er binnenlopen voor een kop koffie, een gesprek en gebed. Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Opvallend is dat een van de belangrijkste functies blijkt te zijn dat de vrijwilligers van zijn kerk mensen leren kennen buiten hun eigen leefwereldje.

Momentz
Een van de auteurs Martijn Velle-koop, is betrokken bij het netwerk van verwondering ‘Momentz' te Naaldwijk. Er is een kerngroep van vijf mensen die bij allerlei activiteiten betrokken zijn. Dan is er een groep van circa vijftien mensen die ongeveer eens in de week met elkaar eten, bidden, wandelen, avondmaal vieren of lezen in de Bijbel. Ongeveer vijf keer per jaar organiseert Momentz grotere bijeenkomsten zoals een doopfeest of een kerstfeest in de buitenlucht met een groot haardvuur, glühwein en een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Hiernaast zijn er contacten met andere netwerken en kerken.

Ploeteren en Pionieren is een hoopvol boek geworden dat een duidelijke bijbelse boodschap brengt en laat zien hoe die door allerlei mensen in de praktijk gebracht wordt.

Martijn Vellekoop en Nico-Dirk van Loo, ‘Ploeteren en Pionieren', nieuwe manieren van kerk zijn, Ark Media 2009.

Wim Dorsman