یحیی تعمید دهنده

لوقا 25 -5 :1 ، متی 11 و2-3 :3 ، متی 15 -9 :11 ، اشعیا 6 - 5 :35 ، ملاکی 3 آیه 1.
Johannes de doper, Mat.3 en 11

 

امروز به فیض خدا می‌خواهیم در مورد یحیای تعمید دهنده با هم صحبت کنیم. یحیی از نسل کاهنان بود و لقب وی تعمید دهنده است و مطابق کلام خدا از زمان ملاکی نبی به بعد برای مدت ۴۰۰ سال خداوند هیچ نبی و پیغامی برای قوم نفرستاد و مردم یهود منتظر آمدن پیامی یا نبی از جانب خداوند بودند و بعد از گذشت ۴۰۰ سال خداوند یحیی را فرستاد تا قوم را برای توبه آماده سازد. معنای نام یحیی فیض خداوند است. پدرش زکریا در زمان هیرودیس پادشاه از کاهنان معبد خدا بود و مادرش یعنی مادر یحیی، الیصابات یا الیزابت از قبیله کاهنان یهود و از نسل هارون، برادر موسی بود. تولد او معجزه ای از طرف خداوند بود. الیزابت نازا بود، او و همسرش هر دو سالخورده بودند، پس فرزندی هم نداشتند. زمانی که زکریا در معبد مشغول خدمت خداوند بود فرشته خداوند بر زکریا ظاهر شد و گفت: ای زکریا نترس. دعاهایت مستجاب شده و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد آورد و او را یحیی خواهید نامید. لوقا فصل ۱ آیات ۵ تا ۲۵. و خداوند فرمود که او یعنی یحیی نذیره خواهد بود و با روح و قدرت الیاس خواهد آمد. یحیی خدمت خود را از سن سی سالگی شروع کرد و مردم را در رود اردن تعمید می داد و به مردم می گفت: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است.یحیی همان کسی است که اشعیاء نبی درباره ی او می گوید:
مردی در بیابان فریاد می زند:
راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید.
یحیی شخصیتی بی نظیر داشت. یحیی هیچ معجزه ای نکرد یا حداقل هیچ معجزه‌ای از وی در کلام ثبت نشده است. او هرگز در مورد خودش تبلیغ نکرد و حتی هرگز خود را یک نبی هم نخواند. و زمانی که از او پرسیدند آیا تو مسیح موعود یا الیاس یا آن نبی هستی، او از زبان اشعیای نبی پاسخ داد و گفت: من ندا دهنده ای هستم که در بیابان فریاد می زند و راه خداوند را راست گردانید. ولی مردم از سخنانش و از کلامش می دانستند که او نبی ای است از طرف خداوند. هرچند
که او هیچگاه هیچ ادعایی در مورد خودش نداشت. یحیی نه خود را خیلی بزرگ می دید و نه خیلی کم و بی ارزش. او خود را همان گونه می دانست که کلام خدا گفته بود. نه کم، نه بیش. یحیی هویت و خدمت خود را کاملا درک کرده بود و پذیرفته بود. هدف اصلی یحیی خدمت بود. جلال دادن خداوند و فروتن بودن از خصوصیات شخصیت وی بود. یحیی با گناه کنار نمی آمد و دراین مورد سکوت نمی کرد. او پیام توبه و نجات را همه جا شجاعانه اعلام می‌کرد.او در برابر هیرودیس پادشاه در ارتباط با ازدواج پادشاه با زن برادر خود محکم و با اقتدار ایستاد و گفت که این کار گناه محسوب می شود تا جایی که به زندان افتاد و به دستور پادشاه سرش را از بدنش در زندان جدا کردند. زمانی که یحیی به دستور هیرودیس پادشاه زندانی بود شک به سراغش آمد پس دونفر از شاگردان خود را فرستاد تا از عیسی بپرسند که آیا او همان مسیح موعود است یا باید منتظر دیگری بمانند. جالب این است که یحیی از طرف خدا خوانده شده بود. خودش صدای خداوند را هنگام تعمید عیسی از آسمان شنیده بود که خدا فرمود: این است فرزند عزیز من که از او خشنودم. و همچنین خودش به شاگردانش گفته بود که این است بره خدا که گناه جهانیان را بر می دارد و جای دیگر گفته بود که من با آب تعمید می دهم ولی او که بعد از من می آید و بر من برتری دارد با آتش و روح القدس تعمید می دهد. پس چرا در زندان شک کرد؟ یحیی نیز مانند دیگر یهودیان، ایمان داشت که مسیح موعود می آید و چون پادشاهی از نسل داوود و سلیمان پادشاهی می کند و یهودیان را از زیر سلطه و فشار رومیان آزاد می سازد و با قدرت آنان را از اسارت امپراطوری روم نجات می دهد. زمانی که یحیی طبق افکارش به شرایط خود نگاه کرد طبیعتا شک به سراغش آمد. یحیی در شرایطی سخت، در تنهایی، در زندان و در رنج،با چشمان غیر روحانی به شرایط خود نگاه کرد، که اگر عیسی همان مسیح موعود است، چرا من هنوز در زندان هستم و قوم هنوز در اسارت امپراطور روم؟ او قبلا با دید وافکار روحانی به همه چیز نگاه می کرد،یعنی قبل از زندانی شدنش. خیلی از ما نیز در زمانی که در مشکلات و رنج می افتیم، اگر با چشمان غیر روحانی به مشکلاتمان نگاه کنیم، قطعا دچار شک و ناامیدی خواهیم شد و خواهیم گفت: پس خدا کجاست و چرا کاری نمی کند؟ ولی هدف عیسی مسیح پادشاهی زمینی نبود. او پادشاهی بود که آمد تا امپراطوری شیطان را نابود سازد و آزادی از اسارت گناه و شیطان هدف او بود. و چه پاسخ زیبایی عیسی به شاگردان یحیی داد. عیسی مسیح فرمود: بروید و آنچه را شنیده اید و دیده اید به یحیی بگویید و این نقل قولی است از اشعیا 6-5: 35
کورها می توانند ببینند وکرها خواهند شنید. آدم های لنگ مثل آهو جست و خیز می کنند می رقصند و انانی که لال هستند با شادی فریاد می زنند.
مرگ یحیی حدود 3 سال قبل از صلیب بود و مسیح در موردش در یوحنا 5 آیه 35 چنین می فرماید: یحیی مانند چراغی بود که می سوخت و می درخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید. و همچینن در متی فصل 11 آیات 9 تا 15 در مورد او سخن گفت. و در ملاکی فصل 3 آیه 1 نیز خداوند در این مورد فرمود.
دیدیم که عیسی در مورد یحیی چه فرمود: با وجودی که یحیی شک کرد ولی عیسای مسیح در موردش چقدر زیبا فرمود که از یحیی بزرگتر به دنیا نیامده است و این در مورد زمان قبل از صلیب است و در اینجا یحیی بزرگتر از تمام انبیا خوانده شده ولی در ادامه دیدیم که مسیح می فرماید: با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است و منظور برای ایماندارانی است که بعد از صلیب هستند و تجربه صلیب را دیدند و روح القدس را به طور دائم و از راه ایمان دریافت کردند پس در پادشاهی آسمان آنها بزرگترند. البته در واقع چون روح القدس خداوند در ایمانداران ساکن است، منظور می باشد که از همه بزرگتر است.

 

Farah Masoumipoor