شفای نعمان

Naaman, 2Kon.5:1-27

دوم پادشاهان فصل 5 آیات 1 تا 27

 

مطالعه امروز ما در مورد نعمان، شخصیتی از کتاب مقدس در عهد عتیق است. معنای نام نعمان خوشایند یا دلپذیر می باشد. او دومین شخص بعد از پادشاه ارام بود و لشکر زیادی تحت نظر و فرمان او بودند. ماجرای نعمان را می توانید در دوم پادشاهان فصل ۵ از آیه ۱ تا آیه ۲۷ به طور کامل مطالعه کنید. نعمان مرد قدرتمند و شجاع و صاحب مقام بود. وی دچار ناراحتی پوستی یا همان جذام شده بود که این را نیز در دوم پادشاهان فصل ۵ از آیه ۱ تا ۱۴ می توانید مطالعه کنید. در این فصل از ۶ شخصیت صحبت شده است، که ما فعلا فقط در مورد شخصیت نعمان با هم صحبت می کنیم و در فرصت های بعدی از ۵ شخصیت دیگر هم خواهیم گفت. خواندیم که نعمان مردی قدرتمند و صاحب منصب بود ولی با این وجود او قدرت نجات و شفای خود را نداشت. او همه چیز داشت ولی برای شفا یافتن به خدای حقیقی و زنده نیاز داشت. این چیزیست که همه ما باید درک کنیم. او در جایی زندگی می کرد که منشا بت پرستی بود؛ بت های ایزابل، بت بعل و غیره و خدایان دیگر. ولی می بینیم که خداوند او را بیرون آورد، نه فقط او را شفا داد بلکه با خودش آشنا نمود و او را بعد به سرزمینش برگردانید تا که شاهدی برای خداوند تنها خدای حقیقی باشد. در تثنیه یکی از پنج کتاب اول موسی می خوانیم تثنیه ۳۲ آیه ۳۹ که خداوند می فرماید: بدانید که من، تنها من خدا هستم و غیر از من خدای دیگری وجود ندارد. در آیه ۸ الیشع نبی به پادشاه اسرائیل می گوید که نعمان را نزد من بفرست تا وی بداند ،در اسرائیل نبی ای هست. پس نعمان رفت و جلوی در خانه الیشع نبی ایستاد و دیدیم که الیشع خادم خود را فرستاد و فقط پیام کوتاهی به نعمان داد: برو و هفت بار خود را در رود اردن بشوی تا از مرض خود شفا یابی و نعمان از این نوع برخورد الیشع خشمگین شد. چون او راه طولانی را آمده بود، هدایای گرانبهایی را با خود به همراه آورده بود، نعمان شخص مهمی بود، دارای موقعیت مالی و اجتماعی خاص بود و این برخورد چیزی نبود که نعمان انتظارش را داشته باشد. او با خود می اندیشید که شخص مهمی است و طبعا بایستی الیشع با مراسمی خاص به استقبال او آید و او را به طوری خاص شفا دهد. در حالی که الیشع برای ملاقات او حتی بیرون هم نیامد و در عوض خادم خود را نزد او فرستاد. غرور فرمانده ارتش سوریه انگار مورد اهانت قرار گرفته بود و باز دو برابر بیشتر برایش سخت بود که وقتی شنید چه کاری از او خواسته شده تا برای شفایش انجام دهد؛ خود را هفت مرتبه در رودخانه اردن بشوید! نعمان با خود می اندیشید که نحوه درمان و شفای او بسیار ساده است و باور نداشت. او مردی قدرتمند و مغرور بود پس فکر می کرد که بایستی به طور خیلی خاص شفا یابد. پذیرفتن شفا فقط از روی ایمان برای او آسان نبود. کلام خدا می فرماید: افکار من افکار شما نیست. الیشع نبی دلیل موجهی برای این دستور خود داشت؛ او می خواست که نعمان بداند این خداوند هست که او را شفا خواهد داد، نه الیشع نبی و به منظور این شفا تنها کاری که نعمان بایستی انجام می داد، پیروی و اطاعت از این دستور به ظاهر ساده بود. همیشه طریق خداوند این است که برای دریافت فیض او نیاز نیست تا ما کارهای بزرگی انجام دهیم. تنها کاری که خداوند از ما انتظار دارد اطاعت ساده حتی در چیزهای کوچک. در حقیقت شفا در آب رود اردن نبود بلکه شفا و نجات در ایمان و اطاعت بود. عیسی مسیح در عهد جدید مرتب می فرماید: ایمانت تو را شفا داد. چون نعمان خدایان سرزمین خود را بارها خوانده بود ولی شفا نیافته بود؛ این گونه شفا برایش غیر قابل باور بود. اینکه برود و فقط خود را در یک رود بشوید در حالی که در سرزمینش رودهای بزرگتر و مهم تری وجود داشت. او اول از این کار امتناع ورزید ولی با اصرار خادمانش پذیرفت که به طرف رود اردن برود. زمانی که تسلیم شد، فروتن شد و حاضر شد بپذیرد و برود، آن گاه شفا را دریافت نمود. نه فقط شفای جسم بلکه شفای روح را هم دریافت کرد. یعنی در حقیقت در رود اردن تعمید گرفت و این سمبلی از تعمید در خون عیسی مسیح و نجات است. هدف خداوند از شفای نعمان فقط جسمانی نبود بلکه حیات جاودانی. و او به خداوند خدای متعال ایمان آورد. نعمان شفا را رایگان دریافت کرد همان گونه که ما شفای روحانی خودمان را از طریق خداوندمان عیسی مسیح به طور رایگان دریافت کردیم. حال ببینیم عکس العمل نعمان هنگاهی که شفا یافت چگونه بود و این را از آیه ۱۵ تا ۱۹ ادامه می‌دهیم. این عکس العمل نعمان بود وقتی که شفا یافت؛ بازگشت و اعتراف کرد که در تمام جهان هیچ خدایی جز خدای اسرائیل نیست و خواست هدایا تقدیم کند که الیشع از او چیزی نپذیرفت و فقط به او گفت برو به سلامت و شالوم خداوند با تو باد. چون فیض و شفای خداوند رایگان است و او می خواست که نعمان آن را بفهمد و بیاموزد. نعمان بعد از شفا به حضور خداوند شکرگزاری کرد و گفت دیگر جز به خداوند، خدای واقعی هیچ قربانی تقدیم نخواهد نمود چون خواندیم که او در سرزمینی بت پرست زندگی می کرد که مردم خدایان زیادی را می پرستیدند و قربانی می آوردند. این عکس العمل نعمان سوری بود.عکس العمل ما نسبت به شفا و نجات روحانیمان چیست؟ ما چقدر پایبند هستیم به اطاعت؟ سه درس مهم که ما از این داستان می آموزیم این است که اول: فروتن شدن. نعمان فروتن شد و حاضر شد بپذیرد آن چیزی را که نبی به او گفته بود هر چند که برایش قابل درک نبود، قابل فهم نبود و آسان نبود اما عمل نمود. دوم: درس ایمان. به همان روش ساده که متفاوت بود نسبت به چیزهایی که نعمان می اندیشید یعنی تسلیم بودن، سادگی ایمان. سوم: آموختن اطاعت کامل؛ هفت بار خود را در رودخانه اردن بشوی. عدد هفت عدد کامل است؛ عدد خداوند است یعنی اطاعت کامل. این سه نکته مهم زندگی روحانی ما را می تواند مرتب تازه نگه دارد. امین.

 

Farah Masoumipoor