Business as Mission

21-04-2010

Elim start Business as Mission pagina

Business as Mission is een nieuw fenomeen. Eerst hadden we de typische zendeling die met een Bijbel onder de arm naar de heidenen ging. Toen kreeg je de ‘tentenmaker' die een betaalde job vervult en daarnaast het evangelie verkondigd. En nu is er een nieuw fenomeen dat nog dichter bij de oorspronkelijke roeping ligt voor iedere christen: Business as Mission, oftewel zakendoen als zendingsopdracht. Niet meer als dekmantel voor de evangelieverkondiging, maar gewoon zakendoen als christen in een land of omgeving waar eerlijkheid, bewogenheid, zorg voor de zwakken door onbekendheid met Gods liefde ver te zoeken is. Dit kan overal op de wereld zijn, in Nederland, in Afrika of bijvoorbeeld in Thailand waar de Silaa koffie die Elim verkoopt als Business as Mission project, vandaan komt.

Elim is een Business as Mission pagina gestart om mensen te stimuleren het christelijk getuigenis in hun gewone werk en leefsituatie te laten klinken.

De financiële crisis heeft ons laten zien dat het hard nodig is dat er een christelijk getuigenis gaat klinken in de zakenwereld. De christelijke activist Jim Wallis citeerde onlangs Mahatma Gandhi's lijst van de zeven sociale doodzonden die onze huidige situatie goed lijken te typeren:

1. Politiek zonder principes
2. Welvaart zonder werk
3. Handel zonder normen en waarden
4. Genoegens zonder geweten
5. Onderwijs zonder karakter
6. Wetenschap zonder menselijkheid
7. Aanbidding zonder offer

Terug naar het nieuwsoverzicht