Ontwikkelingssamenwerking is herverdeling van macht.

08-02-2011

Op de netwerkavonden Ontwikkelingssamenwerking van ForumC wordt van gedachten gewisseld over actuele thema's met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.

Ontwikkelingssamenwerking is herverdeling van macht.

Op de netwerkavonden Ontwikkelingssamenwerking van ForumC wordt van gedachten gewisseld over actuele thema's met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.

René Grotenhuis, directeur van Cordaid , sprak op 26 januari j.l. over ‘De kloof van onrechtvaardige machtsverhoudingen dichten.'

Een citaat van oud-minister OS Bert Koenders geeft het thema goed weer. 'Ontwikkelingssamenwerking slaagt als het veranderingen in de economische, bestuurlijke en maatschappelijke machtsstructuren tot stand brengt, zodat mensen duurzaam uit de armoede worden geholpen. Ontwikkelingssamenwerking is in zijn wezen, zijn kern, dus een politiek instrument.'

Hieronder een verslag van de inleiding van René Grotenhuis:
Na een korte brainstormsessie over wat boven komt als we aan macht denken, nam Rene ons mee in zijn denken over dit onderwerp. Als we aan God en macht denken, weten we dat macht iets heel positiefs kan zijn. Als mensen kunnen we via andere mensen iets realiseren via dwang, dominantie, gezag of hegemonie. Je hebt soms macht over een ander omdat je meer kennis, meer geld, meer invloed, meer gezag of meer status hebt. Macht heeft altijd te maken met sociale relaties. Macht is een instabiel begrip omdat het geen natuurwet is, het is altijd te beïnvloeden, zie nu Tunesië, Egypte.

Missie van Cordaid : Het veranderen van machtsverhoudingen om armoede te bestrijden.

Armoede: - Waar komt het vandaan?
-Waardoor wordt het in stand gehouden?
-Hoe kun je armoede oplossen?

Als je armoede alleen ziet als een gebrek wat je aan moet vullen, blijft het in stand. Je moet kijken naar het verdelingsvraagstuk, welke mensen worden buitengesloten? Wie maakt de dienst uit?
Op dit moment is er een kleine elite die zich niet meer verbonden voelt met het land van herkomst , maar zich happy voelt in de vakantieoorden in bv Dubai met hun eigen 'club'.
De ongelijkheid neemt toe. Ontwikkelingsorganisaties moeten werk maken van de relaties binnen de militaire, culturele machten, religieuze en politieke macht.
Macht is een probleem voor aan de keukentafel en het is een politiek vraagstuk. De uitdaging is om die te verbinden. Cordaid werkt met prestatieloon; de lokale gemeenschap beoordeelt of iemand voldoende heeft gepresteerd en goede diensten heeft geleverd heeft om geld te ontvangen. Zo werken ze in scholen, in de gezondheidszorg en andere terreinen. Zeggenschap is daarbij een sleutelwoord.

Welke strategieën gebruik je om de macht te veranderen?

•1. Samenwerking. Je hebt massa nodig. Collectieve acties, netwerken, sociale beweging, het mobiliseren van mensen.
•2. Informatie Mensen moeten zich deel voelen van een gemeenschap. Ze hebben recht op informatie. Dit kan ook via allerlei nieuwe media.
•3. Je kunt alternatieven laten zien. Bv Fair Trade.
•4. Institutionele verandering. Als je macht gebruikt voor een goed doel. Misschien heb je soms autoritaire leiders nodig.

Macht is bedoeld om mensen tot bloei te brengen. Soms is ingrijpen en ellende niet voorkomen nodig om zaken te veranderen. Elke verandering wordt niet door iedereen toegejuicht. Vaak moeten andere mensen inleveren. Kun je ter wille van de gemeenschap accepteren dat individuen onder de veranderingen lijden?
Je kunt ook tegenstanders opzoeken en zonder je met hen te vereenzelvigen toch zaken doen. 'Praat met de boeven'. Hoe engageren we ons? In elke organisatie zitten wel mensen die willen veranderen, elke tegenstander heeft z'n 'zwakke' plek.

De vraag stellen : 'op welk niveau wil je relevant zijn.? Bv de EU. Ook daar heb je mogelijkheden om te beïnvloeden, je kunt toegang organiseren, je kunt de rol van tussenfiguur spelen. Wees kritisch op wat je wilt bereiken.
Donorrol moet meer netwerkrol worden.

Met dank aan mevrouw B. Kruizinga.

De volgende avond staat gepland op 24 maart 2011, Zonnehof 23 te Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst zal prof. dr. Ton Dietz vertellen over zijn onderzoek naar de mening van Ghanezen over de ontwikkelingsprogramma's in hun regio. Wat kunnen we leren van de resultaten van dit onderzoek? Wat betekent dit voor de wijze waarop wij onze projecten opzetten? Iedereen is van harte welkom. Wel graag opgeven bij: wdorsman@elim.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht