'Oudste' geen ambt maar een status

18-01-2009

In de laatste uitgave van het theologisch tijdschrift Soteria concludeert Gijs van den Brink dat de 'oudste' als leider in de locale NT-ische gemeente niet voorkwam!

Een conclusie die behoorlijk vergaande consequenties heeft. Dat is niet de enige ontdekking, maar hij stelt bovendien dat het oudste zijn geen ambt of functie is,  maar een status en dat iemand oudste voor het leven was.
Het leiderschap van 'oudsten' speelt zich af op stads- en streekniveau en gaat pas een rol spelen als er zich meerdere locale gemeentes in een bepaalde stad of streek bevinden. Zo blijkt dat het verschil in leiderschap tussen de vroegere brieven van Paulus (zonder ‘oudsten') en de latere (of deuteropaulinische, met ‘oudsten') niet veroorzaakt wordt door een overgang van een organische naar een institutionele kerkstructuur, maar door een schaalvergroting, een overgang van de huisgemeente naar de gemeente op stads- of streekniveau.
Vergeleken bij het Nieuwe Testament is de doorsnee plaatselijke kerk in het Westen behoorlijk overgeorganiseerd. Het paradigma van het gezin of de familie staat veraf van de meeste westerse kerken. Ze hebben qua structuur meer weg van een vereniging of een organisatie binnen de zorg- of onderwijssector. Het hele artikel is hier te lezen.

Terug naar het nieuwsoverzicht