Geloofsregel

 

We geloven in de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God.
Toch is ons geloofsfundament niet zozeer een leer dan wel een Persoon: Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid.
Onze gesprekken richten zich niet zozeer op de juiste leer als wel op de juiste praktijk, zoals verwoord door Lucas in Handelingen 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Het volgende is een puntige praktische samenvatting van wat wij geloven, neergeschreven in de vorm van een gebed.

Relatie met de kerk wereldwijd

 

Wij hechten geen waarde aan denominaties, zijn ook zelf volledig onafhankelijk als plaatselijke gemeente. We accepteren de andere kerken als gemeenten van de Heer, die wandelen bij het licht dat zij hebben.
En dat betekent dat wij accepteren dat er verschillende accenten gelegd kunnen worden in het ene Koninkrijk van God. Het verschil tussen de gemeente van Galaten en die van Korinthe is o.i. overduidelijk.

We hebben met velen veel gemeen: