Project nieuws India

John Wesley.jpg

Inkomstenprojecten voorgangers India

Jaya van Swanthana Seva Samithi onderhoudt veel contacten met lokale voorgangers. Samen met hem hebben we al 30 voorgangers kunnen helpen aan een inkomstenproject. Zo een project maakt hen financieel onafhankelijk en stimuleert hen in hun gemeente en evangelisatiewerk Wij willen graag voor nog vijf voorgangers een inkomstenproject opzetten.

5 inkomstenprojecten voor voorgangers 1.250,- euro

Bijles voor kinderen van de Yenadhi stam India

Chevuri.jpg

De mensen van de Yenadhi stam behoren tot de armsten in de provincie Andhra Pradesh, India. Hun kinderen gaan niet naar school hoewel dit wel verplicht is. Hiervoor zijn een aantal redenen. Tot voor enkele jaren waren het nomaden die leefden van de jacht of van wat zij konden verzamelen. Nu moeten zij regelmatig verhuizen om nog wat werk te vinden. Vaak zijn ze ondervoed en ziek. De gezinnen hebben geen enkele ervaring met scholen en weten niet wat leren is.
Om deze kinderen toch de kans te geven om naar school te gaan heeft onze contactpersoon Jaya een onderwijsprogramma voor 100 kinderen van de Yenadhi stam opgesteld. De kinderen krijgen een jaar lang huiswerk-begeleiding, uniformen, schoenen, schooltassen en aanvullende voeding. Hiernaast komen de kinderen ook elke morgen bij elkaar en krijgen dan les in hygiëne en worden begeleid naar school. Na schooltijd worden er spelletjes met de kinderen gedaan. Daarna krijgen zij huiswerkbegeleiding. Twee leraren zullen de kinderen begeleiden.
Het project loopt nu een jaar en begint al vruchten af te werpen: verzuim van lessen is afgenomen. Huiswerk wordt nu gemaakt, de cijfers van de deelnemende kinderen zijn omhoog gegaan, hun hygiene en disipline is vooruit gegaan en bijna allemaal komen zijn naar de zondagschool in hun dorp.

Chevuri Prabhakar is één van hen. Hij is 10 jaar oud. Zijn vader en moeder zijn dagloners. Hun werk bestaat uit het opscheppen van aarde in vrachtwagens. Er is niet elke dag werk en Prabhakars moeder is ook nog ziek. De mensen van de Yenadhi stam zijn meestal animist en aanbidden de natuur en vele geesten. Prabhakar ging soms naar school en haalde geen goede resultaten. Voor de kinderen van de stammen is naar school gaan niet verplicht, maar de school mag de kinderen ook niet weigeren. Het team van Jaya steekt veel tijd in het overtuigen van de dorpsoudsten van de noodzaak om hun kinderen naar school te laten gaan. Zij zien er nu het belang van in. Prabhakar gaat nu regelmatig naar school en hij haalt  goede cijfers voor alle vakken. Hij begint het ook leuk te vinden. Er is nog geen kerk in zijn dorp maar tijdens de bijlessen wordt ook over de Here Jezus verteld en hopelijk kan er binnenkort een zondagschool voor deze kinderen gestart worden.

Wij willen volgend seizoen graag doorgaan met dit succesvolle project.

Een tweede jaar bijles voor 100 kinderen voor één jaar, 30,- euro per kind p.j. 3.000,- euro

Bijbelschool voor Voorgangers en 'Biblewomen' India

Sinds de start van de Jeevan Jyothi Bijbelschool in april 2002 zijn er 30 Bijbelcursussen gegeven. In totaal zijn 561 voorgangers en ‘Biblewomen' getraind in evangelisatie en gemeentewerk.  Als Elim vinden wij het een voorrecht dat wij al 13 jaar betrokken mogen zijn bij dit geweldige werk. En het gaat nog steeds door.

Muppidi Rama Rao heeft de cursus onlangs gevolgd: "Deze cursus heeft mij geestelijk verrijkt. De systematische lessen hebben mij meer discipline bijgebracht in het bestuderen van Gods Woord. Het heeft mij ook geleerd hoe ik wereldse zaken kan weerstaan. Ik kan nu het Evangelie met meer overtuiging verkondingen. Vroeger kon ik vaak de vragen niet beantwoorden die mensen mij stelden. Ik heb ook geleerd om een zondagschool voor kinderen en jeugd te leiden."

Kosten: per cursus 950,- euro.

bijbelcursus liggend midden.jpg

 

Alfabetiseringsklassen

Chatla-website-gecentreerd.jpg

Getuigenis van Chatla Santhoshamma die aan een eerdere klas heeft deelgenomen.

Chatla is de vrouw van Brahmaiah, ze is 47 jaar, heeft vier dochters en een zoon en woont in Karumanchi Christian Palem, Tangutur Mandal, Prakasam district, Andra Pradesh, India.
Zij werkt bij het Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
Enige tijd geleden is zij bevorderd tot ‘mate' voor één van de ‘Schrama Shakthi Sangha' (SSS). In elke SSS werken 15-20 dagloners. Haar taak is de maten door te geven aan de werkers. Bijvoorbeeld waar gegraven moet worden. Omdat zij analfabeet was, had zij de hulp nodig van haar zoon om deze maten op te nemen wat erg lastig was. Als haar zoon niet aanwezig kon zijn, was zij gedwongen om iemand om hulp te vragen. Zij probeerde wel om te leren lezen en schrijven, maar de andere vrouwen lachten haar dan uit en zeiden: "je bent veel te oud om nog wat te leren!" Hierdoor verloor zij de moed om ermee verder te gaan.
Toen zij hoorde van de mogelijkheid om in de Tulugu Baptist Church, Karumanchi 's avonds te leren lezen en schrijven ging zij hier enthousiast aan mee doen.
Nu kan ze lezen en schrijven. Het nemen van de maten is nu gemakkelijker voor haar. Zij kan nu ook rekenen en de dagelijkse betaling van de werkers uitrekenen. Zij kan nu voldoen aan de eisen die haar baas aan haar stelt. Zij is van niemand meer afhankelijk. Zij en haar man hebben nu nog één kind thuis en komen regelmatig naar de kerk. Vanwege haar leiderschapskwaliteiten vervult zijn een actieve rol in de kerk vooral onder de vrouwen. Zij is de kerk heel dankbaar dat zij de mogelijkheid heeft gekregen om op haar leeftijd nog te leren lezen en schrijven. Nu is haar naam echt werkelijkheid geworden, ze is een gelukkige vrouw! (Shanthosham betekent ‘geluk' in het Telegu)

Al een aantal jaren organiseert broeder Jaya alfabetiseringsklassen in gemeenten in India. Met de vijf klassen die afgelopen april aan hun tweede jaar begonnen zijn, zijn er nu 25 klassen gehouden. Elke klas heeft 25 deelnemers. Van de laatste vijf klassen kunnen alle deelnemers nu lezen en schrijven. Naast lezen en schrijven wordt ook rekenen gegeven, opvoeding, hygiëne en uitleg over de rechten die vrouwen hebben in de maatschappij. De lessen waarin veel gebruik wordt gemaakt van de gelijkenissen die Jezus vertelde, hebben grote invloed in de levens van de deelnemers. Bijvoorbeeld voor mevrouw Killada Suvarthamma. Zij heeft als kind haar ouders verloren en is opgevoed door haar grootmoeder. Vanwege armoede is zij nooit naar school geweest. Zij trouwde jong. Vanwege haar analfabetisme kwam zij allerlei problemen in haar leven tegen. Zij verlangde vurig om te leren lezen en schrijven, maar had daar jaren lang de kans niet voor. Het aanbod om aan deze klas mee te doen, was voor haar heel bijzonder. Na 18 maanden hard oefenen, kan zij nu lezen en schrijven en kan zij zichzelf redden in de samenleving. Haar vertrouwen in Jezus Christus groeide eveneens en enkele maanden geleden is zij gedoopt.

Elke klas draait twee jaar. Het tweede jaar doen de deelnemers mee die het eerste jaar nog niet voldoende geleerd hebben en is er ruimte voor nieuwe deelnemers.
We zouden graag het tweede jaar van de huidige vijf klassen mogelijk maken, totaal 125 cursisten.
Kosten: 5 x 380,- euro voor het tweede jaar = 1.900- euro.

Steun aan weduwen € 10,- p.m.

Het is een bijbelse opdracht om voor de weduwen en armen te zorgen.
In India kun je de armen niet ontlopen. In elk dorp en elke stad wordt je met hen geconfronteerd. Het is voor ons een grote zegen bij een kleine groep wat verlichting te mogen brengen.

weduwen-Paul-Daniel.jpg

Naast enkele weduwen uit de gemeente van broeder Wilson, steunen we nu ook weduwen uit de gemeente van Paul Daniel, zie foto.