Charles de Foucauld.jpgAanwezig zijn

als levensdoel

Het Centraal Missionair Beraad Religieuzen heeft in 2007 een brochure geschreven over missionaire presentie en de traditie van Charles de Foucauld. Het biedt een boeiende introductie in de leef en denkwereld van Charles de Foucauld en zijn volgelingen en stelt ons vragen over hoe wij ons leven leiden. Is het de wil van God of is het ons eigen verlangen? Dat was steeds de grote vraag voor Charles de Foucauld. Waar leef je voor? Wat maakt het leven de moeite waard?

 

Vermoord
Op 1 december 1916 werd Charles de Foucauld, 58 jaar oud, in de zuidelijke Sahara van Algerije dood-geschoten door een groep opstandige Toearegs. De eerste Wereldoorlog was in volle gang. Slechts weinig mensen hadden weet van het roemloze einde van deze godzoeker, die zijn hele leven gebaseerd had op het navolgen van het eenvoudige leven dat Jezus in Nazareth had geleid.

Inspriratiebron
Niemand kon toen vermoed hebben dat de invloed van dit verborgen leven na zijn dood zou reiken tot over de hele wereld en tot op de dag van vandaag nog velen weet te inspire- ren. Terwijl velen zich baseren op de drie publieke jaren van Jezus, zoekt Charles de Foucauld het verborgen leven na te volgen dat Jezus de dertig jaar daarvoor in Nazareth geleid heeft. Zijn belangrijkste doel wordt aanwezig zijn: "Het geheel van ons bestaan, het geheel van ons leven moet het evangelie van de daken schreeuwen, niet door onze woorden maar door ons leven."

In de woestijn
Na verschillende omzwervingen vestigt hij zich in Tamanrasset als enige priester binnen een straal van zestig dagreizen door de woestijn. Hij leeft er een gebedsleven te midden van de Toearegs, sluit vriendschap met hen en bestudeert hun taal en cultuur. Zijn droom om een nieuwe gemeenschap te stichten loopt echter op niets uit.

Nieuw leven
Kort na zijn dood in 1921 komt zijn biografie uit die een enorme uitwer-king heeft in Frankrijk. In de jaren 30 ontstaan verschillende congregaties die zich op zijn levensvisie baseren. Vandaag zijn er in vele landen gemeenschappen van Kleine Broeders en Zusters die zijn voorbeeld volgen en zich vestigen te midden van de armsten en dezelfde leef- en werkomstandigheden delen.

Aanwezig zijn
De volgelingen van Charles de Foucauld proberen aanwezig te zijn, ook in uitzichtloze situaties waar niets verandert. Een Kleine Zuster schrijft hierover: "In onze maatschappij die de nadruk legt op prestatie en efficiency is het niet gemakkelijk te aanvaarden dat we vaak machteloos zijn, dat we ‘niets' kunnen doen voor een ander. Hoe meer we op resultaten gericht zijn, hoe groter de desillusie. Hoe kunnen we leren - met onze onmacht - naast iemand te blijven staan? Kan deze houding een bron van leven zijn? Zelf geloof ik, dat juist deze weg een bevrijdende weg kan zijn, een weg die mij van de illusie en almacht bevrijdt, een weg die mij en de ander ruimte en tijd geeft om te groeien: ik kan niet alles en ik hoef niet alles. Ik mag er zijn zoals ik ben. De ander ook, beperkt, onaf, in wording ..."
Door dit eenvoudig aanwezig zijn en vriendschappen op te bouwen laten zij zien dat ieder mens de moeite waard is. Het is een houding van overgave, open staan voor God en voor de ander.

De juiste weg?
Toch kan deze houding van gelijkwaardigheid en verbondenheid met de armsten ook wel vragen oproepen. Zou het toch niet goed zijn de ander te helpen als dat kan? Zoals enkele mensen in Tanzania zeiden: "Waarom maken jullie ons belachelijk? Waarom verspillen jullie je tijd? Jullie zijn er niet om in een huis van modder te wonen. Jullie zijn er om ons uit de modder te trekken."
De brochure eindigt dan ook met vragen die individueel of groepsge-wijs besproken kunnen worden. Ook zonder deze vragen zet het voorbeeld van Charles de Foucauld de verhalen van degenen die hem navolgen je aan het denken. Van harte aanbevolen.

In Nederland
Een Charles de Foucauld gemeenschap, De Kleine Zusters van Jezus, is er o.a. in Den Haag.
Zusterstraat 28, 2512TN 's-Gravenhage, tel:070-3887324

Op zoek naar sporen van God - deel III, visiestuk van het CMBR over missionaire presentie en de traditie van Charles de Foucauld, 2007 € 6,-

CMBR, Postbus 111, 5201 AC
's-Hertogenbosch
Tel.: 073 - 6921321
Email: communicatie@knr.nl

Wim Dorsman