Alledaagse radicalenboek Shane Claiborne.jpg

Time to Turn heeft het boek van Shane Claiborne ‘The Irresistible Revolution' vertaald. Het gaat over een revolutie, maar dan eentje die anders is dan anders. Het gaat over een revolutie die in ons hart begint, aangestoken door Gods geest, en die de hele wereld op z'n kop zet. Niet door grootse veldslagen, maar door kleine daden van liefde. Shane Claiborne laat eerlijk zien hoe hij als brave evangelische scholier begon te twijfelen, op zoek ging naar het hart van het evangelie, gewoon deed wat in hem opkwam en nieuwe manieren uitprobeerde om het koninkrijk van God vorm te geven. Het bracht hem bij zwervers, bij Moeder Theresa, in Irak en in de achterbuurten van Philadelphia, en hij nodigt ons uit om mee te doen.
Shane is een van de oprichters van The Simple Way en woont in de Potter Street leefgemeenschap in Philadelphia, USA.

Het mooie van Shane is dat hij zo alledaags is. Geen grootse ideeën en plannen alleen maar de mensen om hem heen liefhebben en verhalen vertellen over wat er allemaal voor goede initiatieven overal gebeuren. Tegelijkertijd heeft hij een scherp oog voor de staat van het hedendaags westers christendom.

Soms wordt hun levenswijze radicaal genoemd. De manier hoe hij hierop reageert is typerend voor hem: "Radix betekent 'wortel' of 'basis'. Ik denk dat dat precies het goede woord is voor wat wij proberen te doen - tot de wortel gaan van wat het betekent discipel van Christus te zijn. Meestal denk ik echter dat als wat wij doen radicaal lijkt, dat meer zegt over de apathie van de westerse christenen dan over de ware aard van ons discipelschap. Daarom moet 'radicaal' gekoppeld worden aan 'alledaags'. Onze manier van leven was typerend voor het begin van de Jezusbeweging. Wij zijn als Maria en Martha en de familie van Petrus - huizen van gastvrijheid. Dit was de standaardroeping van de vroege christenen, die hun persoonlijke bezittingen opgaven voor een nieuwe familie.

Om maar te zwijgen van de ontelbare anderen die alles opgaven en hun huizen verlieten zonder geld of eten of zelfs sandalen, om Jezus te volgen. Het christendom schijnt niet voorbereid te zijn op mensen die het evangelie zo serieus nemen. Een van de dingen die mij fascineert aan het leven van de vroege kerk, is hoe degenen die hun huizen en bezittingen verlieten om Jezus te volgen zo in eenheid leefden met degenen die hun huizen voor hen en de armen openstelden. Beide groepen vormden samen de kerk. Ze keken niet op elkaar neer. Degenen die hun huizen openstelden schreven de rondreizende christenen niet af als radicaal en de zwervers veroordeelden de thuisblijvers niet als schijnheilig. Zij hielden van elkaar en steunden elkaar."

Shane en zijn vrienden proberen dit model in hun gemeenschappen toe te passen. Zij geven gastvrijheid aan wie dat nodig heeft en zenden af en toe mensen uit zoals de broeder die op zijn fiets door Amerika trekt om te vertellen wat er in Philadelphia gebeurt en met verhalen terug te komen van de mensen die hij ontmoet. Hij vertrok met niets dan zijn geloof en zijn fiets, vertrouwend op Gods genade en de gastvrijheid van de kerk. In Nederland zijn er ook mensen die dit doen. Zo kwam er vorig jaar een groep jongeren van de organisatie Time to Turn bij Elim langs met de vraag of zij iets voor ons konden doen. Zij hebben toen in de tuin geholpen, we hebben samen gegeten en gezongen en toen zijn zij weer vertrokken.

Rikkert Zuiderveld zegt het volgende over het boek:
Ha! Heerlijk! Eindelijk eens een boek dat een echt radicaal verhaal vertelt, zonder te vervallen in fanatisme: hoe je in de voetsporen van Jezus kunt gaan zonder een blinde fundamentalist te zijn en hoe je kunt liefhebben zonder een watje te worden.
Lees, huiver, sta op en heb lief!

Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook) Buijten & Schipperheijn 2009 Time tot Turn reeks, deel 4, 14,50 euro in de boekhandel. Koop dat boek!
(Je hebt er zelf veel aan en je geld wordt goed besteedt, Shane deelt de opbrengst met tientallen organisaties die ook goed bezig zijn)