Boeken over communities

 

Samen één deursameneendeur.jpg

In opdracht van Stichting Elim schreef Elsa Voorberg onlangs een boeiende studie over de relatie tussen privacy en wonen.

In ons leven als christen vraagt het evangelie voortdurend om een vertaling naar de hedendaagse cultuur. Eddie Gibbs en Ryan K. Bolger stellen in hun boek ‘Emerging Churches' de vraag: ‘Why must the western church today study culture?' Eén van de antwoorden die ze daarop geven is ‘because of the Incarnation'. In Johannes 1:14 staat: Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. ‘As Jesus did', vervolgen Gibbs en Bolger hier over: ‘we must immerse ourselves in the local cultures of our time'.

De vragen die Elsa zich stelt zijn:
* Welke invloed heeft christen zijn op mijn woongedrag?
* Hoe verhouden de idealen van leefgemeenschappen zich tot de hedendaagse grote waardering voor privacy?
* Kunnen wij onze directe leefomgeving in aanraking brengen met een alternatieve manier van leven, die haar de ogen opent voor de hoop die in ons is?
* Hoe is de vorming van christelijke leefgemeenschappen een uitdaging voor jonge christenen in deze tijd?

Dit afstudeerproject van de opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool te Ede is hier te downoaden.

 

boek Shane Claiborne.jpgHoe Jezus de wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook)

Time to Turn heeft het boek  'The Irresistable Revolution'van Shane Claiborne vertaald. Het gaat over een revolutie, maar dan eentje die anders is...
Lees hier verder...

 

 

 

 

Evangelische Leefgemeenschappen boek.jpg

Al enige tijd brengt uitgeverij Kok een serie boeken uit, waarin wereldreligies, kerken en stromingen worden behandeld. In de reeks kerken en groepering is in 2003 een boek uitgekomen over evangelische leefgemeenschappen. Zoals gebruikelijk in deze reeks is het boek geschreven door auteurs, die uit deze gemeenschap afkomstig zijn. Gijs ven den Brink en Wim Dorsman zijn al vele jaren verbonden aan de evangelische leefgemeenschap Elim te Doorn.

De auteurs staan voor de beslist niet gemakkelijke taak om het complexe fenomeen van evangelische leefgemeenschappen in Nederland in kaart te brengen. Alleen al de terreinafbakening is niet eenvoudig. Lees hier verder ....
Een digitale herdruk 2008 is in PDF formaat hier te downloaden.

 

Samenlven in tijden van botsende identiteiten.jpgSamenleven in tijden van botsende identiteiten

Andrea Riccardi, Samenleven, In tijden van botsende identiteiten Lannoo, 2007
Moslims en christenen, joden en Arabieren, autochtonen en allochtonen: samenleven is vandaag niet gemakkelijk. De globalisering vermindert de afstand, maar vergroot de nood aan identiteit.

Houdt de toekomst meer botsingen in, of kunnen we de kunst van het samenleven leren? Op die actuele hangijzers gaat Andrea Riccardi, bekend als stichter van de Sint-Egidiusgemeenschap, in.
Zijn visie is gebaseerd op het realisme van de historicus, maar zijn blik is verlicht door de hoop van een geëngageerde christen. Een boeiend essay dat de dieptestromingen van de brandende actualiteit blootlegt. Zie ook: www.santegidio.org/nl/


visions-of-utopia-dvd.jpgVisions of Utopia

De video ‘Visions of Utopia' is het tweede deel van een project van Geoph Kozeny om een beeld van gemeenschapsleven in Amerika te geven. De video is een uitstekende manier om een variëteit van gemeenschappen in een korte tijd te ervaren. Je ziet en hoort gemeenschapsleden hun verhaal vertellen in hun eigen woorden. Er worden 10 gemeenschappen in beeld gebracht waaronder een Catholic Worker House in Texas. Geoph is overleden voor hij het project kon afmaken, leden van de Fellowship of Intentional Communities hebben het project afgemaakt.
Voor 36 $ te bestellen via hun website: store.ic.org
Visions of Utopia Video - Part Two
DVD, 124 minutes; 2009
Deel 1 bevat een korte geschiedenis van 2500 jaar gemeenschapsleven, verhalen over wat wel en wat niet werkt en zeven portretten van gemeenschappen.

 

One Heart and Souloneheart.jpg

Het nieuwe boek van Trevor Saxby over christelijke gemeenschap in de 21ste eeuw is een uitdaging voor iedereen die erin durft te lezen. Het is het verhaal van de Jesus Fellowship en de New Creation Christian Community, een gemeente en leefgemeenschap In Engeland.

Zo'n 500 leden van de gemeente leven in gemeenschapshuizen. De gemeente ontstond tijdens een opwekking in 70er jaren en is nog even radicaal als in het begin. Getuigenissen worden afgewisseld met meer inhoudelijke hoofdstukken waarin alle aspecten van het samenleven met elkaar aan bod komen. Zo komt een compleet beeld naar voren van een samenleving naar Gods plan.

De visie van de Jesus Fellowship is namelijk niet beperkt tot alleen goede samenkomsten op zondag maar omvat het gehele leven.
Ruth, een van de leden zegt het zo: "We leven samen omdat wij allemaal tot geloof in Jezus zijn gekomen en omdat wij in praktijk willen brengen wat Hij gezegd heeft: "leg je leven af voor elkaar." Je kan je leven niet voor andere mensen afleggen tenzij je daadwerkelijk met hen samen bent!"

Roger Forster, leider van de Ichthus Christian Fellowship UK schrijft in het voorwoord: "...lees het spannende verhaal van One Heart and Soul, en onderzoek of het navolgen van de leer en het voorbeeld van Jezus mogelijk is in de 21ste eeuw. Als dat zo is, zal het essentieel zijn om genezing te brengen aan een gebroken en zieke wereld."

 

 

Charles de Foucauld.jpgAanwezig zijn als levensdoel

Het Centraal Missionair Beraad Religieuzen heeft in 2007 een brochure geschreven over missionaire presentie en de traditie van Charles de Foucauld. Het biedt een boeiende introductie in de leef en denkwereld van Charles de Foucauld en zijn volgelingen en stelt ons vragen over hoe wij ons leven leiden. Is het de wil van God of is het ons eigen verlangen? Dat was steeds de grote vraag voor Charles de Foucauld. Waar leef je voor? Wat maakt het leven de moeite waard?
Lees hier verder...